Cursed Child

เป็นเวลา 19 ปีแล้ว

หลังจากสิ้นสุดสงครามที่ฮอกวอตส์ แต่หารู้ไหมว่า นี่คือ จุดเรื่มต้นของเรื่องราวแห่งความหายนะ

เตรียมพบกับ เรื่องราว และ ข้อมูล 19 ปี ต่อมา

หลังจากที่สิ้นสุดสงครามที่ ฮอกวอตส์ ได้ที่นี่